รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กอ.รมน.

ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ

ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ

  กลับ
ผลของการค้นหา
{{registerStatus.FULLNAME}}
{{registerStatus.CLASS_NAME_TH}}
สถานะ หมายเหตุ แบบฟอร์มการชำระเงิน
สมัครสอบ
{{registerStatus.PAYMENT_STATUS}} {{registerStatus.PAYMENT_STATUS}}
สมัครสอบ
{{registerStatus.PAYMENT_STATUS}} {{registerStatus.PAYMENT_STATUS}}
หลังจากที่ผู้สมัครได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปแล้ว 1 วันทำการ
ผู้สมัครสามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะการชำระเงิน โดยคลิกที่ปุ่มเมนู "ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ"
ผลของการค้นหา
ไม่พบข้อมูลการสมัครสอบ หรือ ท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง