รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กอ.รมน.

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบการสอบความรู้ทั่วไป

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบการสอบความรู้ทั่วไป
ไม่อยู่ในช่วงเวลาที่เปิดให้ใช้งานเมนู "พิมพ์บัตรประจำตัวสอบการสอบความรู้ทั่วไป"